Підтвердження відповідності (сертифікація)

У сучасних ринкових умовах отримання сертифіката відповідності на продукцію, послуги або систему управління є підтвердженням безпеки продукції, а також конкурентоспроможності, компетентності та надійності підприємства чи організації. Це серйозна передумова для успішної діяльності, яка сприяє завоюванню довіри споживачів і партнерів.

Орган із сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» виконує:
• роботи з обов'язкової та добровільної сертифiкацiї;
• роботи з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.

Сертифікація харчової продукції, товарів побутової хімії та парфумерно-косметичних виробів
Сертифікація промислової продукції та електрообладнання
•Сертифікація колісних транспортних засобів
Сертифікація нафтопродуктів

Обов’язкова сертифiкацiя продукцiї проводитися вiдповiдно до «ПЕРЕЛIКУ ПРОДУКЦIЇ, ЩО ПIДЛЯГАЄ ОБОВ’ЯЗКОВIЙ СЕРТИФIКАЦIЇ В УКРАЇНI» затвердженим Наказом Держстандарту України 01.02.2005 № 28 та зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 4.05.2005 р. за № 446/10746 (зі змінами та доповненнями).

Обов'язкова сертифікація включає перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший технічний нагляд за сертифікованою продукцією. Випробування з метою сертифікації проводяться вітчизняними акредитованими випробувальними лабораторіями, а також іншими акредитованими лабораторіями на підставі угод щодо взаємного визнання результатів випробувань.

Для виробників або постачальників, продукція яких не входить в законодавчо-регульовану сферу, i які бажають продемонструвати, що їх продукція є не тільки безпечною, а і якісною, пропонуємо добровільну сертифiкацiю продукції, яка здійснюється згідно з порядком, визначеним договором мiж Заявником i органом сертифiкацiї. Заявник самостійно визначає, на вiдповiднiсть яким показникам вiн бажає підтвердити вiдповiднiсть продукції. Незалежні експерти органу сертифiкацiї i випробувальної лабораторії здійснюють компетентну оцінку вiдповiдностi продукції i оформляють підтверджуючий документ - сертифікат вiдповiдностi. Добровільна сертифiкацiя в Державній системі сертифiкацiї здійснюється згідно з вимогами ДСТУ 3413-96 «Державна система сертифікації. Порядок проведення сертифікації продукції».

Добровільна сертифiкацiя сприяє:
• підвищенню привабливості продукції в очах замовників i завоюванню їх довіри;
• підвищенню конкурентоспроможності продукції i отриманню переваг під час участі у тендерах;
• підвищенню власної упевненості керівництва підприємства-виробника або постачальника продукції в її якості.

Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 № 385, від 09.12.2013 № 1448 ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» призначено органом з оцінки відповідності продукції вимогам 5 технічних регламентів (№ UA.TR.074):
1. Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання
2. Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання
3. Технічний регламент безпеки машин
4. Технічний регламент мийних засобів
5. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

Оплата робiт iз сертифiкацiї (оцінки відповідності) проводиться на основi розроблених та затверджених калькуляцiй i залежить вiд складностi та специфiки об'єкту сертифiкацiї, схеми сертифiкацiї, об'єму перевiрки та iнших чинників.

ОС ДП "ЗАПОРІЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї отриманої чи наданої заявниками при проведеннi робiт iз сертифiкацiї (оцінки відповідності).

Досвiдченi спецiалiсти нашого підприємства забезпечують високий рiвень послуг при проведеннi сертифiкацiї (оцінки відповідності). Всi спiвробiтники, якi проводять роботи iз сертифiкацiї (оцінки відповідності) мають вищу освiту. Рiвень технiчних знань, досвiд та дiловi якостi пiдтвердженi сертифікацією персоналу. На підприємстві сертифікована система управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, яка гарантує високий технічний рівень, доступність, об'єктивність та достовірність надання послуг, а також дає можливість проводити сертифікацію продукції, робіт, послуг та систем управління.

Заступник генерального директора з підтвердження та оцінки відповідності - Анатолій Михайлович Маслак, (061) 224-65-81

Начальник відділу підтвердження відповідності продукції, систем управління та послуг - Ірина Анатоліївна Слоневська, (061) 220-01-68

Начальник сектору підтвердження відповідності продукції - Олександр Олександрович Сирітка, (061) 224-69-85

Начальник сектору підтвердження відповідності систем управління та послуг -  Світлана Іванівна Кузнецова, (061) 224-69-85

Начальник сектору підтвердження відповідності колісних транспортних засобів – Андрій Михайлович Чуть, (061) 220-01-67

Начальник сектору підтвердження відповідності нафтопродуктів - Андрій Сергійович Бібко, (061) 220-01-67

Начальник сектору підтвердження відповідності (м. Мелітополь) - Олександр Олексійович Постол, (0619) 44-46-65, (0619) 44-84-71


Досвiдченi спецiалiсти Центру забезпечують високий рiвень послуг при проведеннi сертифiкацiї (оцінки відповідності). Всi спiвробiтники, якi проводять роботи iз сертифiкацiї (оцінки відповідності) мають вищу освiту. Рiвень технiчних знань, досвiд та дiловi якостi пiдтвердженi сертифікацію персоналу.

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014