Системи управління

Виробництво безпечної і якісної продукції (надання якісних послуг), турбота про навколишнє середовище, раціональне використання задіяних ресурсів та покращення умов праці персоналу на робочих місцях – все це у сукупності сприяє формуванню позитивного іміджу підприємства (організації) та підвищенню його конкурентоспроможності. У міжнародній практиці це досягається шляхом застосування системних підходів до управління якістю, довкіллям, персоналом тощо. Іншими словами – шляхом застосування певних стандартизованих систем управління.

Система управління – це загальновизнана світова практика управління певною сферою діяльності організації, що заснована на циклі «плануй-дій-перевіряй-поліпшуй». ЇЇ розробка та впровадження передбачає детальний поетапний опис кожного кроку того чи іншого процесу, приведення його у відповідність до діючих норм та постійний контроль можливих відхилень від цих норм.

Орган із сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» має багаторічний практичний досвід з проведення сертифікації систем управління (атестат акредитації UA.5.001.042), а саме:

систем управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001-2015;
систем управління навколишнім середовищем на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 14001:2006;
систем управління безпечністю харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР, на відповідність вимогам стандартів ДСТУ ISO 22000:2007 та ДСТУ 4161-2003;
систем менеджменту професійної безпеки та охорони праці на відповідність вимогам стандарту ДСТУ OHSAS 18001:2010;
систем управління соціальною відповідальністю на відповідність вимогам стандарту SA 8000.

Сертифікаційні роботи включають в себе:
• проведення експертизи документації впровадженої системи управління та визначення її придатності для сертифікації;
• проведення передсертифікаційного аудиту;
• сертифікація.

Схеми проведення робіт з сертифікації систем управління

Усі роботи проводяться кваліфікованими фахівцями, що пройшли відповідне навчання:

Омельянович Анатолій Володимирович –
Тел.: (061) 289-98-60
начальник випробувального центру, аудитор з сертифікації систем управління якістю
Слоневська Ірина Анатоліївна –
Тел.: (061) 220-01-68
начальник відділу підтвердження відповідності продукції, систем управління та послуг, головний аудитор з сертифікації систем управління якістю, міжнародний аудитор з сертифікації систем управління якістю, аудитор з сертифікації OHSAS 18000
Кузнецова Світлана Іванівна –
Тел.: (061) 224-69-85
начальник сектору підтвердження відповідності систем управління та послуг, аудитор з сертифікації систем управління якістю, головний аудитор з сертифікації систем управління якістю, міжнародний аудитор з сертифікації систем управління якістю, аудитор з сертифікації OHSAS 18000
Постол Олександр Олексійович –
Тел.: (0619) 26-78-58
начальник сектору підтвердження відповідності м. Мелітополь, аудитор з сертифікації систем управління якістю
Фролова Лідія Леонідівна –
Тел.: (061) 289-98-69
аудитор з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів

Найкращим доказом нашої компетентності є те, що в ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» вже багато років впроваджена та успішно функціонує власна система управління якістю, сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2015.

Вартість робіт із сертифікації систем управління підприємств визначається на підставі граничної трудомісткості робіт та методик розрахунку вартості робіт з сертифікації, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Перелік необхідних документів для проведення робіт з сертифікації в Державній системі сертифікації:
• Лист від керівника
• Заявка
• Опитувальна анкета
• Перелік матеріалів для проведення попередньої оцінки системи управління підприємства

Для проведення консультативно-методичних, діагностичних або навчальних робіт з питань систем управління якістю від підприємства надається лист.

Якщо ви бажаєте поліпшити керованість вашого підприємства, створити всі умови для виробництва безпечної і якісної продукції, досягти визнання на міжнародних ринках, звертайтесь до ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». Наші фахівці допоможуть вам на всіх етапах розробки та впровадження систем управління та проведуть їх сертифікацію.


Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПослугиСистеми управління

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014