Розвиток центру

Основна мета діяльності ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» - допомога товаровиробникам та підприємцям здійснювати свою діяльність у бурхливому океані ринкових відносин. Ми прагнемо та сподіваємось стати корисними усім тим, хто бажає бачити українського товаровиробника, який випускає якісну та конкурентоспроможну продукцію, хто бачить Україну гідним членом Європейського Співтовариства.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО   «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» підпорядковується Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

  • 01.03.1944 р.  був  створений  Комітет  мір  і  вимірювальних приладів при Запорізькому облвиконкомі.
  • 01.10.1955 р. перейменовано у Запорізьку державну контрольну лабораторію по вимірювальній техніці.
  • 18.05.1967 р. перейменовано в Запорізьку обласну лабораторію Державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою.
  • Наказом Комітету стандартів мір і вимірювальних приладів Ради Міністрів СРСР №237 від 19.10.1967 р. Мелітопольське постійне відділення перейменовано в Мелітопольську лабораторію державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою з підпорядкуванням її Запорізькій  лабораторії.
  • 01.04.1975 р. реорганізовано в Запорізьку міжобласну лабораторію держнагляду за стандартами і вимірювальною технікою.
  • 01.12.1979 р. перейменовано в Запорізький центр стандартизації і метрології.
  • 15.01.1997 р. перейменовано у Запорізький державний центр стандартизації, метрології і сертифікації;
  • 2004 року - перетворено в Державне підприємство Запорізький регіональний державний центр стандартизації, метрології та сертифікації, до складу якого входить відокремлений підрозділ  Мелітопольська філія ДП Запорізький РДЦСМС;
  • 2007 року - центр стандартизації, метрології і сертифікації перетворено в ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

Географія структурних підрозділів ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

 

 Політика у сфері якості ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

Політика керівництва ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ" ( далі – ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ») у сфері якості спрямована на виконання вимог законодавства у сфері технічного регулювання та споживчої політики, максимальне задоволення потреб Замовників, робіт і послуг та поліпшення результативності й ефективності системи управління якістю на підприємстві.

Стратегічна мета – забезпечення сталого розвитку та росту об'ємів робіт і послуг, які виконуються в сфері технічного регулювання та споживчої політики за рахунок максимального задоволення потреб замовників, оптимізації виробничих і невиробничих витрат, підвищення якості та ефективності управлінських рішень і виконавчої дисципліни.

Основні принципи:
• орієнтація на споживача;
• залучення працівників до управління якістю;
• процесний підхід – управління діяльністю та ресурсами як процесом;
• системний підхід до управління – управління діяльністю підприємства як системою взаємозв'язаних процесів;
• постійне покращення діяльності підприємства;
• прийняття рішень на основі фактів;
• неупередженість при виконанні робіт на замовлення суб'єктів підприємництва;
• взаємовигідні стосунки з постачальниками та всіма зацікавленими сторонами.

Ми задовольняємо потреби та прагнемо отримати довіру Замовників, забезпечуючи функціонування усіх процесів, пов'язаних з системою управління якістю, спрямовуючи свій потенціал на:
- постійне оновлення метрологічного та випробувального обладнання;
- постійне удосконалення процесів, що стосуються розуміння і задоволення потреб замовників;
- створення належного виробничого середовища, яке повністю здатне задовольнити потреби споживачів;
- підтримання на високому рівні компетентності персоналу;
- удосконалення взаємодії персоналу за принципом системного підходу;
- мінімізацію ризиків при прийнятті управлінських рішень;
- періодичного моніторингу та вимірювання процесів системи управління якістю для запобігання виникненню проблем;
- постійного вдосконалення системи управління якістю і поліпшення її результативності.

Цілі у сфері якості ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

• Реалізація державної політики у сфері технічного регулювання та споживчої політики в межах наданих повноважень.
• Поліпшення результативності та ефективності системи управління якістю за рахунок реалізації запланованої діяльності, що забезпечує об'єктивність, неупередженість, незалежність та безпристрасність у відповідності з розробленими процедурами, законодавчими актами України, нормативними документами та регламентуючими вимогами.
• Визначення потреб та очікувань Замовників з метою найбільш повного їх задоволення.
• Постійне підвищення якості робіт та послуг, які входять у сферу діяльності ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», за рахунок удосконалення методів роботи, підвищення кваліфікації персоналу, розвитку матеріально-технічної бази.
• Досягнення достатнього рівня прибутку для забезпечення розвитку ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», створення нових робочих місць за рахунок розширення повноважень у законодавчо-регульованій сфері за основними напрямками діяльності.
• Збільшення доходу від реалізації платних послуг ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» не менш, як на 5 % .
• Мінімізація та ефективне управління витратами при здійснені господарської діяльності.
• Розширення сфери своєї діяльності з метою найбільш повного задоволення споживачів.
• Застосування в межах підприємства системного підходу до управління процесами.
• Виконання у повному обсязі цільових програм та планів розвитку ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».
• Здійснення підвищення кваліфікації та навчання фахівців ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» згідно із затвердженим планом-графіком.
• Залучення всього персоналу до управління процесами діяльності ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», стимулювання інновацій, відзначення за досягнення.
• Забезпечення постійного аналізу інформації та даних, які стосуються системи управління якістю.
• Складання переліку схвалених та прийнятих постачальників продукції, що закуповується ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (обладнання, матеріалів, комплектуючих тощо) для потреб виробничих підрозділів.

Реалізація цілей у сфері якості досягається шляхом:
- систематичного вивчення потреб Замовників та реалізацією заходів щодо їх найбільшого задоволення;
- постійного моніторингу процесів управління та своєчасного застосування коригуючих та запобіжних дій, які спрямовані на сталу відповідність очікуванням Замовників та вдосконалення системи менеджменту якості;
- постійного розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

Знайомство з ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

Ви знаходитесь тут:ГоловнаРозвиток центру

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014