Відділ повірки ЗВТ теплофізичних величин

Заступник начальника відділу – Цокур Ольга Вікторівна

Телефон: (061) 233-11-73 ; 289-98-70

 

Відділ виконує повірку (калібрування) засобів вимірювальної техніки за наступними видами вимірювань:

  • 03 Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об`єму речовин;
  • 04 Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;
  • 05 Вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин;
  • 06 Температурні і теплофізичні вимірювання;
  • 11 Оптико-фізичні вимірювання;

Роботи з повірки ЗВТ за закріпленими видами вимірювань проводиться на атестованих робочих місцях підрозділу:

 tfv1 Робоче місце для повірки датчиків відносної вологості в діапазоні від 10 до 90 % та в діапазоні температур від 10 до 50 °С. В якості робочого еталону використовується калібратор відносної волості OPTI-CAL виробництва Michelle Instruments (Велика Британія). Керування калібратором здійснюється або в ручному режимі, або за допомогою програмного забезпечення Opti-Soft зі стандартним інтерфейсом RS232. Програмне забезпечення Opti-Soft використовується для налаштування калібратора, відображення значень вимірювальних та обчислювальних параметрів, стану системи, ведення журналу даних, побудови графіків та зберігання статистичної інформації. При необхідності результати вимірювань заносяться до файлу з подальшим друкуванням протоколу повірки. Установка датчиків відносної вологості в тестову камеру здійснюється через вхідні отвори, які дозволяють повіряти датчики усіх розмірів (діаметрів). Метрологічні характеристики калібратора OPTI-CAL:
— діапазон вимірювань відносної вологості 10 – 90 %, абсолютна похибка ± 1,0 %;
— діапазон вимірювань температури 10 -50 °С, абсолютна похибка ± 0,2 °С;
— вимірювання температури точки роси, абсолютна похибка ± 0,2 °С.

 tfv2

Робоче місце для повірки барометрів мембранних метеорологічних типів БАММ-1, М-67, М-110 з діапазоном вимірювань 30-800 мм рт. ст. До складу робочого місця входить барокамера, конструкцію якої розробили працівники відділу, вакуумний насос ВН-461М.
В якості робочого еталону використовується прецизійний цифровий барометр DPI 142, виробництва фірми «GE Druck» (Велика Британія), з метрологічними характеристиками:
— діапазон вимірювання абсолютного тиску 35-1310 мбар (26,25-982,58 мм рт. ст.);
— найбільше значення основної зведеної похибки 0,01 %.
Склад робочого місця дозволяє проводити в умовах лабораторії повірку та юстування барометрів.

 

 tfv3 Робоче місце для повірки термоперетворювачів опору з уніфікованими вихідними сигналами, термометрів рідинних, манометричних та інших, створено на базі портативного температурного калібратора ТС 2000. За допомогою цифрової клавіатури можна ввести до 20 значень точок калібрування в діапазоні температур від мінус 40° до 150 °С з абсолютною похибкою ± 0,03 °С. Результати повірки термоперетворювачів опору безпосередньо виводяться на дисплей калібратора в графічному та цифровому вигляді, а також одночасно друкується протокол повірки.
 tfv4 Робоче місце для повірки термоелектричних перетворювачів та термоперетворювачів опору на базі калібратора «Pegasus-1200» з діапазоном вимірювання від 150 °С до 1200 °С та абсолютною похибкою встановлення температури ± 0,2 °С. Абсолютна стабільність через 30 хв. при температурі 150 °С дорівнює ± 0,1 °С, при температурі 1200 °С – ± 0,2°С. За допомогою калібратора можна виконувати роботи з повірки як на базі ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» так і безпосередньо на підприємствах регіону. Програмне забезпечення дозволяє проводити повірку термоелектричних перетворювачів різних номінальних статичних характеристик перетворювання.
 tfv5 Робоче місце для повірки коректорів та обчислювачів об'єму газу. В якості робочого еталону використовуються калібратори петлі струму WENS, виробництва WENS Precision Co., Ltd. (Корея). Основна абсолютна похибка вимірювання сили постійного струму в діапазоні від 2,0 мА до 25,0 мА складає 0,0012-0,05 мА. Найбільше значення основної абсолютної похибки відтворення сили постійного струму в діапазоні від 0 до 24 мА – 0,003 мА.
 tfv7

Робоче місце для повірки логометрів магнітоелектричних, мостів врівноважених автоматичних, мілівольтметрів пірометричних, потенціометрів автоматичних, регуляторів температури, термоелектричних перетворювачів, термоперетворювачів опору, калібраторів температури. До складу робочого місця входить калібратор-вимірювач уніфікованих сигналів ИКСУ-200Ех, виробництва НВП «Елемер». Калібратор ИКСУ-200Ех має наступні метрологічні характеристики:
— вимірювання та відтворення напруги в діапазоні від мінус 10 до 100 мВ з основною абсолютною похибкою ± 0,005 мВ;
— вимірювання та відтворення сили постійного струму в діапазоні від 0 до 25 мА з основною абсолютною похибкою ± 0,003 мА;
— вимірювання опору в діапазоні від 0 до 320 Ом з основною абсолютною похибкою ± 0,01 Ом.
Калібратор ИКСУ-200Ех також використовується для вимірювання та відтворення сигналів термоелектричних перетворювачів та для вимірювання сигналів термоперетворювачів опору.

 

 tfv8tfv9

Робоче місце для повірки перетворювачів тиску з аналоговими та кодовими вихідними сигналами кл. 0,15 - 1,5. Повірка ЗВТ виконуються за допомогою портативного калібратора тиску ПКД – 10М, виготовленого групою підприємств «Метран», який має три виносних модулі тиску:
М 0,025 0-0,025 МПа γ=±0,05 % ВПИ;
М 0,16 0-0,16 МПа γ=±0,05 % ВПИ;
М 1 0-1 МПа γ=±0,05 % ВПИ.
Нормований діапазон вимірювань:
— постійний струм – 4-20 мА γ=±(0,02 % ИВ+0,0002 В);
— напруга постійного струму – 0-10 В γ=±(0,02 % ИВ+0,002 В).

 

 tfv10 Робоче місце для повірки мiкроманометрiв рідинних з мікрометричним гвинтом МКВ-250 кл. 0,02 – 1 розряду та кл. 0,05 – 2 розряду з діапазоном вимірювання від 0 до 2500 Па. У якості вихідного еталону використовується переносний мікроманометр ПМКМ кл. 0,01 – 1 р., з діапазоном вимірювань від 100 Па до 4000 Па.
 tfv11 Робоче місце для повірки манометрів деформаційних кл. 0,25-0,4 в діапазоні 0-600 кгс/см2 створено на базі вантажопоршневого манометра надлишкового тиску МП- 600 кл. 0,05 – 2 розряду. Середовище, завдяки якому тиск передається приладу, що повіряється, – касторове мастило. Роботи з повірки виконуються в ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».
 

Робоче місце для повірки перетворювачів промислових та лабораторних рН-метрiв та іономiрiв П 201, П 215, ЭВ-74, рН-121, рН-150 та інших з діапазоном вимірювань від мінус 1 до 19 одиниць рН та абсолютною похибкою ± 0,03 одиниці рН. В якості вихідного еталону використовується компаратор Р 3003, який входить до складу установки УПКП-1М.

 

 tfv12 Робоче місце для повірки колориметрів фотоелектричних ФЕК-56М, КФО, КФК-2, КФК-3, КФК-2 МП. Діапазон вимірювань Т = 1-100 %. В якості вихідного еталону використовується комплект нейтральних світлофільтрів КНФ-1, з абсолютною похибкою Δ = ± 0,5 %.
 tfv13 Робоче місце для повірки деформаційних манометрів 0-2,5 кгс/см2, вакуумметрів від мінус 1 до 0 кгс/см2, створене на базі робочого еталону МСХ-11 (на заміну застарілого еталону МВП 2,5), зведена похибка γ =± 0,5%, 2 розряд.
Робоче місце для повірки лабораторних та промислових кондуктометрів, призначених для вимірювання електропровідності та опору рідин.
У якості робочого еталону 2-го розряду застосовується кондуктометр лабораторний КЛ-С-1, який дозволяє проводити повірку лабораторних та промислових кондуктометрів з діапазоном вимірювання питомої електричної провідності від 0,0001 до 100 См/м та похибками від 1 до 15 %.

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ПОВІРКИ ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНИХ ЗВТ

 

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПідприємствоВідділ повірки ЗВТ теплофізичних величин

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014