Опубліковано новий міжнародний стандарт з радіаційного захисту

Опубліковано новий міжнародний стандарт ISO 19238:2014 «Захист від радіації. Критерії характеристик лабораторій, що виконують біологічну дозиметрію допомогою цитогенетичного аналізу». У документі наводяться критерії щодо забезпечення та контролю якості, оцінки ефективності та акредитації спеціалізованих лабораторій, що виконують біологічну дозиметрію допомогою цитогенетики.

У стандарті ISO 19238:2014 розглядаються:

конфіденційність особистої інформації для замовника та спеціалізованої лабораторії;
вимоги безпеки в лабораторії;

калібрувальні джерела та калібрувальні діапазони доз, необхідні для побудови кривої залежності "доза - ефект", яка сприяє оцінці дози за частотою хромосомної аберації і мінімальним дозволеним дозам;

процедура скорингу для нестійких хромосомних аберацій, використовуваних в біологічній дозиметрії;

критерії перетворення виміряної частоти аберації в оцінку поглиненої дози;
надання результатів;

забезпечення і контроль якості;

довідкові додатки, що містять пробні інструкції для замовника, пробні анкети, зразок звіту, підбір кривої залежності  "доза - ефект " методом максимальної правдоподібності і обчисленням похибки оцінки дози, метод співвідношення нерівності для випадків передбачуваного впливу на низькі дози і зразок листа даних для запису аберацій.

Стандарт ISO 19238:2014 «Захист від радіації. Критерії характеристик лабораторій, що виконують біологічну дозиметрію за допомогою цитогенетичного аналізу» розроблений технічним комітетом ISO ТК 85 «Атомна енергія , ядерні технології і радіологічний захист».

Ви знаходитесь тут:ГоловнаІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКАДо відома СПДОпубліковано новий міжнародний стандарт з радіаційного захисту

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014