Перевірені технічні умови є запорукою безпечності та якості Вашої продукції

Правила та вимоги до перевіряння ТУ та змін до них визначаються в СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 "Головний фонд технічних умов України та база даних "Технічні умови України". Загальні вимоги" 

Відповідність ТУ вимогам чинного законодавства України, технічних регламентів та нормативних документів засвідчується штампом "ПЕРЕВІРЕНО" та відміткою про облікування. 

У разі позитивних результатів перевіряння ТУ вносяться до бази даних «Технічні умови України». На титульній сторінці ТУ (змін до ТУ) наноситься спеціальний знак,  

 

                                             

який засвідчує, що ТУ (зміни до ТУ) внесені до бази даних "Технічні умови України", перевірені на відповідність законам України, іншим нормативно-правовим актам та нормативним документам, є доказовою базою щодо гарантій якості та безпечності продукції, яка за ними виготовляється.

ТУ, внесені до бази даних "Технічні умови України", повинні переглядатися не рідше 1 разу на 5 років.

В разі прийняття нормативно-правових актів, стандартів та інших НД, якими регламентовані інші вимоги ніж ті, що встановлені в ТУ, до ТУ вносяться відповідні зміни.

Докладна інформація з питань надання послуг з перевіряння ТУ (змін до ТУ) за телефонами: 224-69-86, 34-04-62.

 

 

Ви знаходитесь тут:ГоловнаІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКАДо відома СПДПеревірені технічні умови є запорукою безпечності та якості Вашої продукції

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014