Право на здорове харчування

За сформованою традицією Міжнародна Федерація споживчих організацій щороку визначає тематику Всесвітнього дня захисту прав споживачів, який відзначається 15 березня. Цього року було вирішено зосередити увагу на праві споживачів на здорове харчування.

Підвищення рівня захворювань через нездорове харчування, пов'язаних з ожирінням, діабетом, хворобами серця і деякими видами раку, є головним питанням міжнародної кризи охорони здоров'я. Число людей з надмірною вагою і ожирінням продовжує зростати і на сьогоднішній день жодна країна не змогла досягти помітних успіхів у вирішенні даної проблеми. Наявність і доступність нездорових продуктів харчування, маркетингові практики великих міжнародних підприємств харчової промисловості та відсутність доступної інформації для споживачів ускладнюють останнім можливість вибору здорового раціону.

Здорове харчування – це передусім споживання безпечних харчових продуктів. Згідно із Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» такими є продукти, що не створюють безпосередньо чи опосередковано шкідливого впливу на здоров'я людини за умов їхнього виробництва та обігу з дотриманням санітарних норм. Широке ж застосування у виробництві харчових продуктів різних синтетичних добавок, зокрема консервантів, емульгаторів, барвників, а також порушення технології виробництва і рецептур, хай навіть і незначне, створюють загрозу для здоров’я і життя людей, які ці продукти споживатимуть. Тому зазначеним законом виробникам забороняється виготовляти та реалізовувати небезпечні,   непридатні  до  споживання  або неправильно марковані харчові продукти.

Надання споживачам повної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукт є однією з головних вимог Закону України «Про захист прав споживачів». Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів, прийнятий у 2010 році, забороняє використовувати у маркуванні, оформленні та рекламі харчових продуктів інформацію, що вводить споживача в оману стосовно їхнього походження, способу виробництва, стану, складу, кількості, терміну зберігання, або наділяє харчові продукти властивостями, яких ті не мають. Перелік усіх інгредієнтів у складі продукту має бути зазначений у порядку зменшення їх масової частки, яка була використана в процесі  виробництва. Таким чином реалізується право споживачів на свідомий вибір.

Одним із способів підтвердження безпечності і якості продукції є її сертифікація. Свого часу вона була дієвим інструментом недопущення на ринок небезпечних товарів, у тому числі й продовольчої групи, адже неодмінною умовою отримання сертифікату відповідності є позитивні результати лабораторних випробувань готової продукції, проведених незалежною акредитованою лабораторією. До того ж особливістю харчової продукції є те, що її якість і безпечність визначаються, насамперед, якістю і безпечністю сировини, що теж має підтверджуватись відповідними протоколами випробувань або сертифікатами. Однак на сьогоднішній день в Україні харчові продукти не підлягають обов’язковій сертифікації, проте за бажанням виробники можуть сертифікувати свою продукцію добровільно. Це сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції, її привабливості в очах замовників, власної упевненості виробника чи постачальника у її якості, а також надає переваги під час участі у тендерах.

Як надійний захист споживачів від небезпек, що можуть супроводжувати харчову продукцію, в усьому світі застосовуються системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз ризиків і критичні контрольні точки). Їх запровадження на виробництвах харчової промисловості вимагає законодавство Європейського Союзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та  багатьох інших країн світу. Згідно із Законами України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та «Про дитяче харчування» застосування систем НАССР є обов’язковим і для всіх вітчизняних підприємств, що займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів. Всі вони мають впровадити таку систему до кінця 2016 року. НАССР дає підприємствам можливість оперативно усувати чи мінімізувати чинники, які загрожують безпечності харчових продуктів, створювати належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами та гарантувати випуск безпечної продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях виробництва. Що, в свою чергу, сприятиме укріпленню довіри споживачів до даної продукції, підвищить імідж підприємства і дасть йому можливість вийти на європейський ринок.

Фахівці ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» проводять роботи з добровільної сертифікації харчової продукції та систем управління безпечністю харчових продуктів, а також надають консультативно-методичну допомогу з розробки та впровадження НАССР. Тел.:(061) 289-98-69, 220-01-68.

Для проведення висококваліфікованих випробувань на відповідність нормативним документам за основними показниками безпеки і якості як готової харчової продукції, так і продовольчої сировини, що використовується для її виробництва, пропонуємо скористатись послугами лабораторії ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», яка акредитована НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Тел.: (061) 289-98-75.

Для довідки: Всесвітній день захисту прав споживачів відзначається в річницю виступу президента США Джона Ф. Кеннеді в Конгресі в 1961 році. У виступі були сформовані чотири головних права споживача: право на безпеку, право на інформацію, право на вибір і право бути почутим. Пізніше до них додалися ще чотири: право на відшкодування збитків, право на споживацьку освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове навколишнє середовище. В 1983 році день15 березня був закріплений в міжнародному календарі святкових дат як Всесвітній день захисту прав споживачів і проводиться щороку під егідою ООН.

Ви знаходитесь тут:ГоловнаІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКААрхів новинПраво на здорове харчування

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014