Сертифікація без втрат. Як визначити компетентність органу з сертифікації?

Демонстрація того, що компанія відповідає міжнародним стандартам, є одним із способів створення довіри між органами державного регулювання, споживачами, постачальниками та іншими зацікавленими сторонами. Проте як переконатися в тому, що сертифікат, виданий одним органом із сертифікації, є рівноцінним сертифікату, що видається іншим сертифікуючим органом?

Через появу на вітчизняному ринку послуг від недобросовісних сертифікуючих організацій, які видають сертифікати "у стислі терміни" і без дотримання процедури, діяльність офіційних філій та представництв міжнародних та національних органів із сертифікації піддається дискредитації. А організації, що отримали сертифікат з такого ненадійного джерела, можуть втратити не тільки свої гроші, а й репутацію, адже будь-яка тендерна процедура відразу ж виявить підробку.
 
Крім того, складна політична та економічна ситуація в Україні змушує багатьох клієнтів органів із сертифікації відмовлятися від дорогих пропозицій і шукати більш дешеві варіанти підтвердження відповідності своєї діяльності вимогам міжнародних стандартів ISO, які пропонують отримання "рівноцінного" сертифікату. Однак при цьому потрібно мати на увазі, що більш дешеві на перший погляд послуги можуть виявитися набагато дорожчими у довгостроковій перспективі, зокрема, якщо аудит організації, яка видала сертифікат, не відповідає стандартам.

Як же споживачам сертифікаційних послуг розпізнати шахраїв ще до укладання з ними "вигідного" договору, а офіційним органам із сертифікації не втратити клієнтів?

Сертифікація - надання незалежною організацією письмового підтвердження (сертифікату), що продукт, послуга чи система менеджменту відповідають встановленим вимогам.

Проходження будь-якої процедури сертифікації згідно з вимогами стандартів ISO, OHSAS, SA та ін. є добровільною. Для деяких компаній реалізація вимог міжнародних стандартів - це ефективний засіб для досягнення намічених стратегічних цілей, а сертифікація на їх відповідність - це підтвердження результативності своєї діяльності і спосіб отримання від аудиторів інформації для її подальшого поліпшення, а також підвищення конкурентоспроможності своєї продукції і послуг. Для інших організацій - це спосіб виконати нормативно-правові вимоги, вимоги потенційних або реальних споживачів, інвесторів. Наявність сертифікату завжди створює вигідний імідж для організації, що сприяє залученню нових клієнтів і розширенню ринку збуту, а також дозволяє мотивувати персонал для чіткого виконання встановлених в організації вимог і цілей.
     
Комітет з оцінки відповідності (CASCO) Міжнародної організації по стандартизації (ISO) спільно з Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) розробив серію стандартів, що стосуються процесу сертифікації та компетентності сертифікуючих органів та їх аудиторів.

Добровільні вимоги, що містяться в цих документах, є результатом міжнародного консенсусу щодо передової практики в галузі сертифікації. Компанії та організації зазвичай проводять сертифікацію відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO / IEC 17021: 2011 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які забезпечують аудит і сертифікацію систем менеджменту». Крім того, додаткові специфічні вимоги щодо процедури перевірки та компетентності аудиторів різних систем менеджменту викладаються в нещодавно опублікованих технічних специфікаціях. Наприклад, таких як:

ISO / IEC TS 17021-2: 2012 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які забезпечують аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який забезпечує аудит і сертифікацію систем екологічного менеджменту»;
ISO / IEC TS 17021-3: 2013 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які забезпечують аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 3 Вимоги до компетентності персоналу, який забезпечує аудит і сертифікацію систем менеджменту якості»;
ISO / IEC TS 17021-5: 2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які забезпечують аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 5 Вимоги до компетентності персоналу, який забезпечує аудит і сертифікацію систем менеджменту активів».

Оцінку того, чи відповідає організація, що проводить сертифікацію, і її фахівці, наведеним вище вимогам дають незалежні органи з акредитації.

Акредитація - офіційне визнання з боку незалежного органу (органу з акредитації) того, що організація із сертифікації має право на діяльність із сертифікації.

 Акредитація є необов'язковою, однак створює ще один рівень довіри, так як "акредитований" означає, що клієнт може самостійно перевірити такий орган із сертифікації і переконатися, що він діє відповідно до міжнародних стандартів.
 
Природно, що одні органи з акредитації є більш відомими і визнаними повсюдно. Інші орієнтовані на певну специфіку (наприклад, залізничні перевезення, військову або аерокосмічну галузь). Треті, являючись, по суті, монополістами в своїй державі, наполягають на проходженні акредитації і у них.

Орган з сертифікації може бути одночасно акредитований в міжнародних, національних та інших незалежних системах сертифікації. Дані про акредитацію обраного вами органу з сертифікації можна отримати в національному органі акредитації.

Ці дані включають в себе:
- галузь акредитації (стандарти, на відповідність яким може проводитися сертифікація, і в рамках цих стандартів - галузі економіки (визначаються за встановленими міжнародними кодами), в яких має право проводити сертифікацію даний орган);
- наявність угод даного органу з органами акредитації інших країн про взаємне визнання систем акредитації та органів сертифікації, акредитованих в цих системах.

 Якщо серед підписантів є органи акредитації країн, що вас цікавлять, то рівень визнання органу сертифікації відповідає вашим потребам.

Якщо є необхідність переконатися в "багатому" досвіді галузевої специфіки обраного органу із сертифікації, можна додатково ознайомитися з реєстром його діючих сертифікатів (списком організацій та сфер дії їх систем менеджменту).

Ну і, звичайно ж, при виборі сертифікаційного органу необхідно дізнатися про компетентність його аудиторів. У ній можна переконається ще до початку аудиту - попросивши обрану організацію надати об'єктивні дані, що підтверджують професійну підготовку та досвід роботи аудиторів, які проводитимуть процедуру сертифікації.

Необхідно знати, що аудитори:
- повинні бути зареєстровані в міжнародних та/або національних системах сертифікації (можна переконатися, переглянувши на інтернет-сайті організації, що здійснює підготовку, реєстр діючих аудиторів);
- можуть мати повноваження на проведення аудитів певної системи або кількох систем менеджменту;
- по кожній із зазначених систем менеджменту мають право працювати тільки в певному (их) секторі (ах) економіки, що визначається привласненим кодом виду економічної діяльності;
- досвід роботи аудиторів (у тому числі кількість проведених аудитів), можна визначити за статусом, присвоєним органом із сертифікації (наприклад: аудитор, провідний аудитор, сеньйор-аудитор).

Процедура сертифікаційного, а потім і наглядових аудитів також не повинна бути "сюрпризом" для клієнта. Організація, що проводить сертифікацію, зобов'язана ознайомити його заздалегідь як з процедурою оцінки відповідності, так і з умовами та термінами отримання звіту щодо проведеного аудиту. Це підсумок роботи аудиторів, необхідний як самій організації, так і іншим зацікавленим в її діяльності сторонами, наприклад, потенційним замовникам в рамках тендерної процедури. Крім цього сертифікуюча організація зобов'язана ознайомити клієнта з умовами одержання сертифікату, подальшого його використання та правилами користування логотипом. Потрібно зауважити, що дані питання регламентуються як внутрішніми нормативними документами органу із сертифікації, так і нормами та вимогами міжнародних правил з акредитації (наприклад, в них визначена мінімальна тривалість аудиту).

Орган із сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» пропонує вам свої послуги з сертифікації в Державній системі сертифікації.
 
Працюючи з нами, кожен клієнт отримує комплексний підхід до вирішення питань з оцінки відповідності продукції, послуг та систем управління підприємства:
- ви обираєте схему сертифікації - ми, враховуючи особливості виробництва і поставок продукції, оперативно визначаємо мінімальні терміни і найбільш прийнятну для вас вартість всієї процедури та гарантуємо швидке проведення робіт;
- усі питання вирішуються в індивідуальному порядку, включаючи персональні консультації на будь-якому етапі сертифікації.

Додаткову інформацію ви можете отримати за телефонами:
(061) 220-01-68 з питань сертифікації продукції, послуг та систем управління,
(061) 220-01-65 з питань сертифікації ДТЗ, їх складових частин та нафтопродуктів.

Ви знаходитесь тут:ГоловнаІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКАДо відома СПДСертифікація без втрат. Як визначити компетентність органу з сертифікації?

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014