Увага! Набув чинності стандарт, який регламентує порядок перевіряння та реєстрації технічних умов

Обов'язковою умовою для виробника продукції повинна бути наявність у нього нормативного документа на цю продукцію. Пояснення термінів "нормативний документ» і «технічні умови» наведено в статті 1 розділу 1 Закону України «Про стандартизацію» в такій редакції:

- нормативний документ - документ, який встановлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт, "кодекс усталеної практики" та "технічні умови";

- технічні умови - документ, який встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процеси чи послуги

Більш половини продукції, яка випускається в Україні, виготовляється за ТУ (технічними умовами) виробників. Це дає змогу останнім суттєво урізноманітнити, як асортимент своїх виробів, так і технологію їх виробництва. Разом з тим, згідно чинного законодавства, вимоги, передбачені технічними умовами, повинні бути не нижчими, ніж у державних стандартах України, а це можна гарантувати лише коли вони перевіряються компетентними фахівцями, які несуть відповідальність за свою роботу. Саме про це йдеться у стандарті організації України СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги», який набув чинності нещодавно.

Відповідно до цього нормативного документу технічні умови та зміни до них перевіряють державні підприємства відповідного регіону, підпорядковані центральному органу виконавчої влади, який формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері технічного регулювання. Вони ж обліковують технічні умови, і ведуть регіональні фонди облікованих технічних умов.

Дублікати ТУ та змін до них передаються до Головного фонду, утримувачем якого є ДП «Укрметртестандарт», який упорядковує та веде Головний фонд та загальноукраїнську базу даних. Технічні умови вносяться до бази даних за умови їхньої відповідності законодавству України, технічним регламентам, іншим нормативно-правовим актам та національним стандартам щодо конкретних видів продукції. До бази даних вносяться лише ті технічні умови, побудова, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення яких відповідає ДСТУ1.3. Відповідність технічних умов усім цим вимогам засвідчується штампом «ПЕРЕВІРЕНО».

ТУ треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п’ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби перевіряти раніше у разі прийняття нормативно-законодавчих актів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в ТУ.

Технічні умови та зміни до них подають на перевіряння із супровідним листом власника у трьох примірниках (оригінал і два дублікати), не пізніше 6 місяців після їх затвердження разом з такими документами:
- копіями документів про погодження, завіреними власником технічних умов, якщо необхідність погодження встановлено законами України та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до них;
- каталожною картою продукції у трьох примірниках.

У випадках, передбачених законами України та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цих Законів, технічні умови та зміни до них, які подають на перевіряння, повинні бути погоджені із центральними органами виконавчої влади та/або спеціально-уповноваженими органами та організаціями.

ТУ подають на перевіряння разом з документами, що підтверджують:
- проведення робіт з прийняття дослідного зразка (дослідної партії) приймальною комісією (дегустаційною комісією, художньою радою тощо) згідно із стандартами системи розроблення і поставлення продукції на виробництво;
- проведення державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки згідно з ДСТУ 3400;
- одержання дозволу на застосування виробу в медичній практиці (для медичних виробів) згідно з ДСТУ 3627.

У випадку зміни інформації про власника технічних умов (назви, форми власності, юридичної адреси та місцезнаходження, телефону, факсу, e-mail тощо) власник технічних умов повинен подати зміну до каталожної карти продукції до державного підприємства, яке перевіряло технічні умови, протягом одного місяця після того, як відбулися зміни, разом із завіреними копіями підтверджувальних документів (виписка із статуту, договір про передання виключних майнових прав власності на технічні умови тощо).

З інформацією щодо технічних умов, внесених до бази даних чи вилучених з неї, кожен бажаючий може ознайомитися на офіційному веб-сайті Утримувача Головного фонду та бази даних «Технічні умови України» www.csm.kiev.ua

Крім того, на запит будь-якої юридичної чи фізичної особи утримувач технічних умов надає інформацію про ТУ, що зберігаються у фонді технічних умов та внесені до бази даних.

При цьому утримувач Головного фонду та утримувачі регіональних фондів не мають права ознайомлювати інших осіб без письмової згоди власника технічних умов з інформацією, що віднесена ним до комерційної таємниці.

Власники технічних умов несуть відповідальність за відповідність технічних умов та змін до них законодавству України, технічним регламентам та нормативним документам.

Якщо ж технічні умови пройшли перевірку в державному підприємстві, відповідальність за них бере на себе вже воно.

Тож споживачі, які хочуть купувати якісну продукцію, відтепер зможуть особисто пересвідчитися, чи перевірені та обліковані технічні умови, за якими її виготовлено. Пам’ятайте, якщо підприємство турбується про те, щоб нормативні документи, за якими воно працює, відповідали всім вимогам законодавства, це запорука того, що воно дбає про своє добре ім’я та прагне випускати конкурентоспроможні товари. В протилежному випадку, перед Вами бажаючий заробити «швидкі гроші» за будь-яку ціну, зазвичай, шляхом «здешевлених технологій» та ошукування своїх потенційних клієнтів.

В жодній з розвинених країн виробник, продукція якого «не дотягує» до вимог державних стандартів, не має майбутнього. Наприклад, у США прийнято понад 44 тисячі різноманітних нормативних документів, які встановлюють обов’язкові вимоги до продукції. В країнах Євросоюзу виробник декларує відповідність свого товару вимогам технічних регламентів, що на практиці підтверджується результатами лабораторних випробувань. В разі доведення до споживача неправдивої інформації про товар або невідповідності його даним, зазначеним в декларації, на підприємство чекають дуже серйозні економічні санкції.

Хоч і повільно, але передовий міжнародний досвід поступово запроваджується і в Україні, вже незабаром у нашій державі запрацює ринковий нагляд, який, з-поміж іншого, буде пильно стежити за тим, щоб документи, за якими виготовлено продукцію, відповідали усім вимогам законодавства. Тож аби заздалегідь убезпечити себе від зайвих проблем, варто подбати про свої технічні умови вже зараз.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном: (061) 224 69 88; (061) 34 04 62

 

Ви знаходитесь тут:ГоловнаІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКАДо відома СПДУвага! Набув чинності стандарт, який регламентує порядок перевіряння та реєстрації технічних умов

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014