Визнання технічної компетентності лабораторій

sl 29 04 16У зв’язку зі скасуванням в Україні нормативно-правового документу «Правила уповноваження та атестації в державній метрологічній системі», яким було регламентовано процедуру атестації вимірювальних лабораторій на проведення вимірювань, ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» пропонує своїм замовникам нову послугу: Оцінювання стану вимірювань та визнання технічної компетентності лабораторій при проведенні певних вимірювань.

Ці роботи виконуються на добровільних засадах на підставі укладених договорів. Їх вартість залежить від галузі технічної компетентності лабораторії.

За позитивними результатами оцінювання ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» видає свідоцтво про визнання технічної компетентності встановленої форми, яке засвідчує, що лабораторія забезпечує технічну компетентність при виконанні вимірювань у своїй галузі діяльності.  

Термін дії свідоцтва – три роки.   

Технічна компетентність лабораторії – це сукупність ознак, що включають наявність належного обладнання (засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання, стандартних зразків, допоміжних засобів, тощо), умов, нормативних і методичних документів, а також відповідної кваліфікації персоналу цієї лабораторії, які дозволяють на професійному рівні проводити певні вимірювання з необхідною точністю.

Підтвердження технічної компетентності лабораторій незалежною третьою стороною є загально прийнятою практикою у країнах ЄС. Обираючи компетентну лабораторію виробник чи постачальник продукції або замовник послуг лабораторії тим самим мінімізує ризик випуску чи постачання неякісної продукції або отримання недостовірних, упереджених результатів вимірювань.

Документальне засвідчення технічної компетентності лабораторії дозволяє:

-    збільшити рівень довіри з боку клієнтів;

-    поставити таку лабораторію у більш вигідні умови порівняно з іншими лабораторіями (конкурентами);

-    унеможливити отримання недостовірних результатів вимірювань, які можуть звести нанівець напрацьований впродовж років авторитет лабораторії;

-    використовувати документ про визнання технічної компетентності в рекламних цілях та розширити коло клієнтів;

-    перевірити кваліфікацію та компетентність свого персоналу та стимулювати його до вдосконалення своїх знань та вмінь.

Донедавна вимірювальні лабораторії в Україні підтверджували свою технічну компетентність шляхом атестації в Державній метрологічній системі, однак з початку поточного року з набуттям чинності Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII ця процедура була скасована.
Нині вітчизняні лабораторії можуть підтверджувати свою технічну компетентність шляхом акредитації в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025. Ця процедура є обов’язковою лише для випробувальних лабораторій, які проводять випробування з метою оцінки відповідності продукції технічним регламентам.

Тож виникла необхідність у створенні альтернативної системи підтвердження третьою стороною на добровільних засадах технічної компетентності вимірювальних лабораторій, яка  була б більш доступною, особливо для невеликих підприємств, в ціновому та територіальному сенсі.

В Україні впроваджено національний стандарт ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», який є тотожним перекладом міжнародного стандарту ISO 10012:2005. Цей стандарт установлює загальні вимоги та містить настанови щодо керування процесами вимірювання та метрологічного підтвердження придатності вимірювального обладнання, яке використовують для демонстрації відповідності метрологічним вимогам. На базі цього національного стандарту ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» розробило стандарт організації, який регламентує порядок проведення робіт з оцінювання стану вимірювань та визнання технічної компетентності лабораторій на добровільних засадах.

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» має багаторічний досвід проведення робіт з атестації вимірювальних лабораторій різних галузей, висококваліфікований персонал, відповідне технічне оснащення та нормативну базу. Все це дозволяє виконувати роботи з оцінювання стану вимірювань та визнання технічної компетентності вимірювальних лабораторій якісно та на високому рівні.

Запрошуємо Вас скористатись послугою ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» з проведення оцінювання стану вимірювань та визнання технічної компетентності лабораторій та сподіваємось, що наше співробітництво буде взаємовигідним.

Ви знаходитесь тут:ГоловнаІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКАОголошенняВизнання технічної компетентності лабораторій

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014