Якість води – якість життя

Контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і господарсько-побутових потреб на всіх стадіях її виробництва та доведення до споживачів, а також об'єкти централізованого питного водопостачання, в тому числі очисні споруди, насосні станції, водопровідні мережі, пункти для розливання питної води (в тому числі пересувні), інші об'єкти нецентралізованого питного водопостачання.

В нашому регіоні завжди гостро стояло питання забезпечення населення питною водою як в якісному та кількісному відношенні.

На якість питної води централізованого водопостачання негативно впливає незадовільний стан водопровідних споруд і мереж, відсоток їх зношеності, несвоєчасне проведення капітальних та поточних планово-профілактичних ремонтів тощо.

За результатами випробувань за минулі та теперішній рік вода централізованого водопостачання м. Запоріжжя в основному виходить за межі нормативних вимог (ДСанПіН 2.2.4-171-10) за таким показником як забарвленість, а також в деяких районах – каламутність.

Значна частина сільського населення споживає воду з колодязів та індивідуальних свердловин не маючі інформації про якість цієї води. Із джерел децентралізованого водопостачання близько 30 % досліджених проб води не відповідало нормативному документу «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) за такими показниками, як загальна жорсткість, масова концентрація хлоридів, сульфатів тощо.

До відома:

Загальна жорсткість водопровідної води складає 3,4-3,7 ммоль/дм3, тоді як із свердловини, чи колодязя зустрічаються води із жорсткістю 60 ммоль/дм3, таку воду не тільки не можна споживати людині, але вона не придатна і для поливу земельних ділянок.

Зростає нітратне забруднення ґрунтових вод, які без очищення споживає більшість сільського населення. Забруднення води наднормативними концентраціями нітратів небезпечне для здоров'я, з ним безпосередньо пов’язане таке захворювання як водно-нітратна метгемоглобінемія у дітей. Нітрати знижують загальну резистентність організму та сприяють зростанню загальної захворюваності, зокрема інфекційними та онкологічними хворобами.

Випробувальна лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" проводить випробування питної води на відповідність нормативним вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступними показниками:

Органолептичні показники

запах при 20оС та при нагріванні до 60оС

забарвленість

каламутність

смак та присмак

Фізико-хімічні показники:

водневий показник

залізо загальне

загальна жорсткість

марганець

мідь

поліфосфати

сульфати

сухий залишок

хлориди

цинк

алюміній

амоній

кадмій

миш'як

нітрати

нітрити

ртуть

свинець

фториди

перманганатна окислюваність

Лабораторія пропонує провести випробування води, щоб Ви мали можливість оцінити її придатність для господарчого використання та якість очистки.

Телефон (061) 289 98 75

Ви знаходитесь тут:ГоловнаІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКАОголошенняЯкість води – якість життя

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014