Зведена інформація за результатами діяльності за 2013 рік

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» у відповідності до Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затверджених наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 11.02.2015 №116.

Загальна інформація про суб’єкт господарювання

У відповідності до Статуту ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та є державним комерційним підприємством.
    Підприємство утворено з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь- якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства та одержання прибутку.
Основним предметом (напрямками) діяльності Підприємства є виконання робіт та надання послуг у сфері:
•    метрології
•    оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації)
•    стандартизації
•    лабораторних випробувань.
    З метою задоволення потреб у послугах Підприємства суб’єктів господарювання і громадян на території Запорізької області Підприємство має в своєму складі відокремлені структурні підрозділи у м. Мелітополь, м. Бердянськ, м. Енергодар та м. Токмак.
    Стратегічною метою Підприємства є забезпечення сталого розвитку та росту обсягів робіт (послуг), які виконуються в сфері технічного регулювання та споживчої політики за рахунок максимального задоволення потреб замовників, мінімізації виробничих витрат, підвищення якості та ефективності управлінських рішень та виконавчої дисципліни.

Основні фінансові показники діяльності підприємства

№ з/п  Показники  Од.
  вим. 
12 місяців 2013 р. 
 1 2 3 4
1 Обсяг реалізації без ПДВ, у т.ч. за напрямками: тис.грн. 32 618,1
Метрологія 25 379,3
Оцінка відповідності, у т.ч. випробування 4 132,5
Стандартизація 2 105,3
Інші види випробувань 1 001,0
2 Питома вага видів робіт у загальному обсязі, у т.ч.: % 100
Метрологія 77,8
Оцінка відповідності, у т.ч. випробування 12,7
Стандартизація 6,5
Інші види випробувань 3,1
3 Витрати, всього тис.грн. 25 158,0
4 Витрати на 1 грн. обсягу реалізації, у т.ч. собівартість грн 0,771
% 57,0
5 Чистий прибуток тис.грн. 5 942,0
6 Рентабельність діяльності % 18
7 Сплата податків до бюджетів усіх рівнів та обов'язкових внесків до державних цільових фондів тис.грн. 15 911,0
8 Відрахування частини чистого прибутку (держдивіденти) тис.грн. 891,0
9 Середньооблікова кількість штатних працівників чол. 229
10 Середньомісячний виробіток на 1-го працівника Підприємства (продуктивність праці) грн. 11 870,0
11 Фонд оплати праці всього тис.грн. 14 642,1
12 Середня заробітна плата штатних працівників грн. 5 323,0
13 Витрати на оплату праці на 1 грн обсягу (г/р) грн. 0,449
14 Ступінь зносу основних засобів % 57,0
15 Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок фонду розвитку виробництва (власні кошти Підприємства)*, з ПДВ тис.грн. 6 017,0

* формується з чистого прибутку після сплати держдивидендів

 

Ви знаходитесь тут:ГоловнаІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКАЗведена річна інформаціяЗведена інформація за результатами діяльності за 2013 рік

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014