Підтвердження відповідності (сертифікація)

У сучасних ринкових умовах отримання сертифіката відповідності на продукцію, послуги або систему управління є підтвердженням безпеки продукції, а також конкурентоспроможності, компетентності та надійності підприємства чи організації. Це серйозна передумова для успішної діяльності, яка сприяє завоюванню довіри споживачів і партнерів.

Орган з оцінки відповідності/сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований на проведення робіт:
• із сертифікації продукції та послуг;
• з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.

Атестат про акредитацію ООВ ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

СЕРТИФІКАЦІЯ

Сертифікація - незалежне підтвердження відповідності продукції, процесів і послуг встановленим вимогам. Вона сприяє:
• підвищенню привабливості продукції і послуг в очах замовників i завоюванню їх довіри;
• підвищенню конкурентоспроможності продукції і послуг та отриманню переваг під час участі у тендерах;
• підвищенню власної упевненості керівництва підприємства-виробника/постачальника продукції або надавача послуг в їх якості.

Заявник самостійно визначає, на вiдповiднiсть яким показникам вiн бажає підтвердити вiдповiднiсть продукції. Незалежні експерти органу сертифiкацiї i випробувальної лабораторії здійснюють компетентну оцінку вiдповiдностi продукції i оформляють підтверджуючий документ - сертифікат вiдповiдностi.

ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» виконує роботи із:
- сертифікації харчової продукції
- сертифікації промислової продукції
- сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
- сертифікації насосів, компресорного, холодильного та гідравлічного обладнання
- сертифікації нафтопродуктів
- сертифiкацiї одиночних зразків або малих партій імпортних сільськогосподарських машин
- сертифікації послуг з тимчасового розміщення
- сертифікації послуг харчування
- сертифікації перукарських послуг

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 № 385, від 09.12.2013 № 1448 ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» призначено органом з оцінки відповідності продукції вимогам 4 технічних регламентів (№ UA.TR.074):
1. Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання
2. Технічний регламент безпеки машин
3. Технічний регламент мийних засобів
4. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

Оцінка відповідності продукції здійснюється за схемами оцінювання відповідності, що включають одну чи декілька процедур (модулів), результати яких необхідні для підтвердження відповідності продукції встановленим до неї вимогам. Застосування схем (систем) сертифікації здійснюється у відповідності з Директивою (ЄС) № 305/2011, ДСТУ Б А.1.2-2:2009 та з використанням процедур, які наводяться у окремих модулях оцінки відповідності та введені у дію постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності».

Оплата робiт iз сертифiкацiї (оцінки відповідності) проводиться на основi розроблених та затверджених калькуляцiй i залежить вiд складностi та специфiки об'єкту сертифiкацiї, схеми сертифiкацiї, об'єму перевiрки та iнших чинників.

ПРО НАС

Досвiдченi спецiалiсти ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» забезпечують високий рiвень послуг при проведеннi сертифiкацiї (оцінки відповідності). Рiвень технiчних знань, досвiд та дiловi якостi фахівців, які залучаються до проведення робіт із сертифiкацiї (оцінки відповідності), пiдтвердженi сертифікацією персоналу. На підприємстві сертифікована система управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, яка гарантує високий технічний рівень, доступність, об'єктивність та достовірність надання послуг, а також дає можливість проводити сертифікацію продукції, робіт, послуг та систем управління.

ООВ/ОС ДП "ЗАПОРІЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї отриманої чи наданої заявниками при проведеннi робiт iз сертифiкацiї (оцінки відповідності).

Політика у сфері якості
Цілі у сфері якості
Декларація щодо забезпечення незалежності та неупередженості
Заява щодо забезпечення конфіденційності
Аудитори та технічні експерти, які залучаються до робіт із сертифікації

Порядок оскарження рішень ООВ/ОС

РЕЄСТР СЕРТИФІКАТІВ ООВ/ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

 


Досвiдченi спецiалiсти Центру забезпечують високий рiвень послуг при проведеннi сертифiкацiї (оцінки відповідності). Всi спiвробiтники, якi проводять роботи iз сертифiкацiї (оцінки відповідності) мають вищу освiту. Рiвень технiчних знань, досвiд та дiловi якостi пiдтвердженi сертифікацію персоналу.

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014