Системи управління

Виробництво безпечної і якісної продукції, надання якісних послуг, турбота про навколишнє середовище, раціональне використання задіяних ресурсів, покращення умов праці персоналу на робочих місцях – все це у сукупності сприяє формуванню позитивного іміджу підприємства та підвищенню його конкурентоспроможності на ринку. У міжнародній практиці це досягається шляхом застосування системних підходів до управління якістю, довкіллям, персоналом тощо. Іншими словами – шляхом застосування певних стандартизованих систем управління.

Система управління – це загальновизнана світова практика управління певною сферою діяльності організації, що заснована на циклі «плануй-дій-перевіряй-поліпшуй». Її розробка та впровадження передбачає детальний поетапний опис кожного кроку того чи іншого процесу, приведення його у відповідність до діючих норм та постійний контроль можливих відхилень від цих норм.

Сертифікація впровадженої системи управління дає можливість підприємству об’єктивно оцінити результативність її функціонування, сприяє постійному її поліпшенню та підвищує рівень довіри до підприємства з боку замовників і споживачів.

Орган сертифікації систем управління (ОС СУ) ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований НААУ на проведення сертифікації:

ISOjpg 1024x874 систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015, IDT); ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;

 

iso 22000 систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» (ІSO 22000:2005, ІDT); ISO 22000:2005 Food safety management systems.

 

iso 14001 2015систем екологічного управління на відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» (ІSO14001:2015, ІDT); ІSO14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use

 

Атестат про акредитацію ОС СУ ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

Процес сертифікації систем управління включає в себе:
- подання до органу сертифікації заявки на сертифікацію системи управління та опитувальної анкети;
- сертифікаційного аудиту, що проводиться в два етапи:
            1. попереднє оцінювання системи управління (оцінка документації та, за потреби, попередній аудит підприємства);
            2. остаточне оцінювання системи управління (аудит «на місці»);
- аналізування результатів і висновків сертифікаційного аудиту та прийняття рішення щодо сертифікації системи управління.

У разі позитивного висновку за результатами аудиту підприємству видається сертифікат на строк до 3-х років. Протягом терміну дії сертифікату орган сертифікації здійснює щорічні наглядові аудити сертифікованої системи управління. В останній рік дії сертифікату проводиться ресертифікаційний аудит з метою видачі сертифікату на новий строк.

ПРО НАС

Досвідчені аудитори ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» забезпечують високий рівень послуг при проведенні сертифікації систем управління. Найкращим доказом нашої компетентності є те, що на нашому підприємстві впроваджена та успішно функціонує власна система управління якістю, сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2015.

При наданні послуг із сертифікації ми вживаємо всі необхідні заходи для забезпечення неупередженості своїх дій та зберігаємо конфіденційність інформації, отриманої від заявників в процесі проведення процедури сертифікації.

Вартість робіт із сертифікації систем управління підприємств визначається на підставі граничної трудомісткості робіт та методик розрахунку вартості робіт з сертифікації, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Декларація керівництва ОС про політику у сфері якості
НАШІ АУДИТОРИ

ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ, АПЕЛЯЦІЙ ТА СПІРНИХ ПИТАНЬ

РЕЄСТР СЕРТИФІКАТІВ

Якщо ви бажаєте поліпшити керованість вашого підприємства, створити всі умови для виробництва безпечної і якісної продукції, досягти визнання на світовому ринку, звертайтесь до ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». Наші фахівці проведуть сертифікацію вашої системи управління на найбільш вигідних для вас умовах.

 


Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПослугиСистеми управління

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014