Перевіряння технічних умов та змін до них

Керуючись наступними документами:

Закон України "Про стандартизацію "
Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» проводить перевіряння технічних умов та змін до них.

Під час перевіряння технічних умов (ТУ) та змін до них Підприємство здійснює перевірку їх на відповідність нормативним документам та чинному законодавству України, надає консультації з питань:
• розроблення, оформлення, побудови ТУ (змін до них);
• перевіряння ТУ (змін до них);
• маркування продукції.
Крім того, надається практична допомога щодо доопрацювання ТУ та змін до них.

Для проведення перевіряння ТУ (змін до них) підприємство-власник ТУ подає наступні документи:
• ТУ (зміну до ТУ) – 3 примірники (оригінал та 2 дублікати);
• супровідний лист на бланку підприємства – 1 примірник;
• копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або документ, який засвідчує, що підприємство не є платником податку – 1 примірник;
• копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ – 1 примірник;
• копії інших документів про погодження, в тому числі органами державного нагляду, якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством, і центральними органами виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (якщо нема погоджувальних підписів у ТУ, завірених печаткою органу чи установи) – 1 примірник;
• каталожну карту продукції – 2 примірники;
• копію контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм – 1 примірник;
• магнітний носій (дискета 3,5) з текстом ТУ (змін до них), який оформляють згідно з ГОСТ 28388.

Перевірка ТУ на харчові продукти, тютюнові вироби та алкогольні напої передбачає подачу додаткових документів (копій):
• перелік матеріалів, речовин, сировини, які застосовуються у процесі виготовляння – 1 примірник;
• висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини, речовини та супутнього матеріалу – 1 примірник.

Під час перевірки ТУ, залежно від виду продукції, на вимогу подаються такі документи (копії):
• акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установчої серії (першої промислової партії) – 1 примірник;
• протокол дегустаційних комісій харчових продуктів та алкогольних напоїв - 1 примірник;
• для харчової продукції – технологічну інструкцію чи інший документ опису технологічного процесу виготовляння - 1 примірник;
• свідоцтво про державну реєстрацію пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування - 1 примірник;
• протокол художньої ради - 1 примірник;
• акт державних приймальних випробувань – 1 примірник;
• висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ на продукцію, вимоги до якої встановлено в нормативно-правових актах - 1 примірник;
• ветеринарне свідоцтво для продукції тваринного походження - 1 примірник;
• реєстраційне свідоцтво для медичних виробів - 1 примірник.

Примітка. Копії поданих документів повинні бути завірені печаткою підприємства-власника ТУ. Зміну до ТУ подають із зміною до каталожної карти продукції , якщо зміну до ТУ пов'язано із зміною певних реквізитів каталожної карти продукції.

Вартість послуги – договірна.

Замовлення на перевіряння проекту ТУ

Замовлення на перевіряння проекту змін до ТУ

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПослугиСтандартизаціяПеревіряння технічних умов та змін до них

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014