Випробування води питної

Державний контроль у сфері питного водопостачання здійснюється з метою визначення відповідності якості питної води вимогам чинних в Україні нормативних документів.

Контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і господарсько-побутових потреб, на всіх стадіях її виробництва та доведення до споживачів, а також об'єкти централізованого питного водопостачання, зокрема очисні споруди, насосні станції, водопровідні мережі, пункти для розливання питної води (в тому числі пересувні), інші об'єкти нецентралізованого питного водопостачання.

На якість питної води централізованого водопостачання негативно впливає незадовільний стан водопровідних мереж, їх зношеність, несвоєчасне проведення капітальних та поточних планово-профілактичних ремонтів тощо.

Зокрема, за результатами багаторічних досліджень питної води у м. Запоріжжі, можна говорити про те, що її якість виходить за межі норм, встановлених у «Гігієнічних вимогах до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), в основному за таким показником як забарвленість, рідше – каламутність.

Значна частина сільського населення споживає воду з колодязів та індивідуальних свердловин, не маючі жодної уяви про її якість. А, між іншим, близько30 % досліджених проб води із таких джерел містили завищені концентрації хлоридів, сульфатів і нітратів, а також не відповідали нормативним вимогам за таким показником, як загальна жорсткість.

Випробувальний центр ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» проводить випробування питної води на відповідність нормативним вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 за наступними показниками:

 Органолептичні показники
запах при 20оС та при нагріванні до 60оС
забарвленість
каламутність
смак та присмак
 Фізико-хімічні показники
водневий показник
залізо загальне
загальна жорсткість
марганець
мідь
поліфосфати
сульфати
сухий залишок
хлориди
цинк
алюміній
амоній
кадмій
миш'як
нітрати
нітрити
ртуть
свинець
фториди
перманганатна окислюваність

Замовивши проведення випробувань води, ви одержите об'єктивну картину стосовно якості її очистки та придатності цієї води для господарчого використання.

За більш детальною інформацією звертайтеся за тел.: (061) 289-98-75.

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПослугиВипробовуванняВипробування води питної

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014