Випробування зерна та продуктів його переробки

Відповідно до Закону «Про зерно та ринок зерна в Україні» якість зерна та продуктів його переробки, що виробляються в нашій державі або ввозяться на її митну територію, має відповідати державним стандартам та іншим нормативним документам. Вимоги ж до якості зернової продукції, що експортується з України, визначаються сторонами експортного контракту. І у першому, і у другому випадку доказом відповідності зерна встановленим вимогам слугують протоколи випробувань, проведених акредитованими лабораторіями або центрами.

Випробувальний центр ДП«ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований НААУ на компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, у тому числі в галузі випробування зерна і продуктів його переробки за показниками якості та безпеки (атестат акредитації від 17.03.2014 № 2 Н661). А це значить, що результати випробувань, проведених випробувальним центром, визнаються на міжнародному рівні.

До того ж випробувальний центр постійно бере участь як в національних, так і в міжнародних порівняльних випробуваннях і отримує позитивні результати, підтверджуючи тим самим свій професіоналізм і компетентність.

Висококваліфікований досвідчений персонал і сучасне лабораторне обладнання є гарантом об'єктивного і достовірного визначення показників якості та безпеки зернової продукції. Випробування проводяться із застосуванням таких методів як:
• газорідинна хроматографія;
• атомно-абсорбційна спектрофотометрія;
• спектрометричний метод з визначення вмісту радіонуклідів: цезій-137 і стронцій-90.

Також випробувальним центром проводиться визначення в зернових продуктах кількісного і якісного вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО).

Консультації з питань органолептичних, фізико-хімічних, радіологічних, хіміко-токсилогічних випробувань зерна і продуктів його переробки можна отримати за тел.: (061) 289-98-75.

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПослугиВипробовуванняВипробування зерна та продуктів його переробки

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014