Всесвітній день метрології-2018

20 травня світова спільнота відзначає Всесвітній день метрології. Цього року він присвячений темі: «Постійна еволюція Міжнародної системи одиниць SІ».

Den Metrologii 2018 posterЦя тема була обрана тому, що в листопаді 2018 року Генеральна конференція з мір і ваг має ухвалити одну з найбільших змін до Міжнародної системи одиниць (SІ) з моменту її створення. Пропоновані зміни ґрунтуються на результатах досліджень нових методів вимірювань, які використовують квантові явища в якості основи фундаментальних норм. В основу переглянутої SI буде покладено набір визначень, пов'язаних із законами фізики, що надає їм таку перевагу, як можливість використовувати подальші удосконалення в галузі вимірювальної науки і техніки для задоволення потреб майбутніх користувачів на багато років вперед. Адже метрологія, як наука про вимірювання, відіграє важливу роль в наукових відкриттях та інноваціях, промисловому виробництві та міжнародній торгівлі, в поліпшенні якості життя та в захисті глобального навколишнього середовища.

Міжнародна система одиниць включає сім величин, що вважаються основними: довжина, маса, час, сила електричного струму, термодинамічна температура, сила світла і кількість речовини. Всі інші фізичні величини є похідними, тобто можуть бути математично виведені через основні. З моменту прийняття системи SІ деякі визначення величин змінювалися. Проте, кілограм і досі визначається як одиниця маси, що дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма. Періодично копії еталону звіряють з оригіналом, і вимірювання показують, що маси еталонів змінюються. Це відбувається через їх взаємодію з підставками, на яких вони встановлені, пилом, що осідає на них, та інші явища.  Щоб удосконалити визначення деяких величин, остаточно перейшовши від еталонів до фізичних явищ, в 2011 році на Генеральній конференції з мір та ваг було прийнято рішення перевизначити чотири основні величини: кілограм (маса), ампер (сила струму), кельвін (термодинамічна температура) і моль (кількість речовини). Також планується змінити формулювання визначень трьох інших величин, залишивши незмінною їх суть. Нові визначення будуть виражені через фундаментальні фізичні константи: кілограм через постійну Планка, ампер через величину елементарного заряду, кельвін через постійну Больцмана, а моль через число Авогадро. Для цього доведеться зафіксувати ці постійні і приписати їм значення, відповідні найбільш точним вимірюванням.

SI

Однією з очевидних причин для прийняття нової системи SІ є підвищені вимоги надійності та безпеки, адже якщо кілограм визначається через еталони, то точність всіх вимірювань залежить від збереження останніх. Фіксація ж фундаментальних констант означає, що всі вчені будуть використовувати абсолютно ідентичні значення.

Довідка: Всесвітній день метрології – міжнародне професійне свято метрологів, яке було запроваджене Міжнародним комітетом мір і ваг у 1999 році і відзначається 20 травня. В цей день в 1875 році представниками сімнадцяти країн світу в Парижі була підписана Метрична Конвенція, яка визначає основу для глобального співробітництва в метрології та в її промисловому, комерційному і соціальному застосуванні. Цією міжнародною угодою також були засновані три організації з метою підтримки прийнятої у 1960 році Міжнародної системи одиниць (SІ): Генеральну конференцію мір і ваг, Міжнародне бюро мір і ваг та Міжнародний комітет мір і ваг. Україна приєдналась до Метричної Конвенції у 2002 році.

Послання директора Міжнародного бюро мір і ваг Мартіна Мілтона
Послання директора Міжнародної організації законодавчої метрології Стівена Патерая

Ви знаходитесь тут:ГоловнаІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКААрхів новинВсесвітній день метрології-2018

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014